Μιλτιάδης Α. Μακρυγιαννάκης, Ελευθέριος Γ. Κακλαμάνος
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2020;23:53-54