Βιβλιοκριτική: Moschos A. Papadopoulos. Skeletal anchorage in orthodontic treatment of Class II malocclusion: Contemporary applications of orthodontic implants, miniscrew implants and mini plates. Edinburg: Elsevier Mosby, 2014.

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2014;17:93-95.