Basic principles of miniscrew placement for orthodontic anchorage

Nikolaos Topouzelis, Spyridon N. Papageorgiou, Konstantina Albani, Iliana Antoniou, Smaragda Kavvadia, Sossani Sidiropoulou

Hellenic Orthodontic Review 2016;19:13-32