Αποκατάσταση ασθενών με συγκλεισιακή ανωμαλία Τάξης ΙΙ με συνδυασμό ορθοδοντικής θεραπείας και γενειοπλαστικής: Αναφορά δύο περιπτώσεων.

Κ. Λαζαρίδης, Ι. Τηλαβερίδης, Λ. Ζουλούμης, Α. Νταβέλης, Ν. Λαζαρίδης
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2004;7:105-116.