Αξιολόγηση του αποτελέσματος της ορθοδοντικής θεραπείας της συγκλεισιακής ανωμαλίας Τάξης ΙΙ, κατηγορίας 1 με χρήση του δείκτη PAR.

Ι. Γεωργιακάκη, Μ. Α. Παπαδόπουλος, Ι. Ιωαννίδου-Μαραθιώτου
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2003;6:27-44.