Αξιολόγηση του αποτελέσματος της ορθοδοντικής θεραπείας της συγκλεισιακής ανωμαλίας Τάξης ΙΙ, κατηγορίας 1 με χρήση του δείκτη ICON.

I. Γεωργιακάκη, Μ. Α. Παπαδόπουλος, Ι. Ιωαννίδου Μαραθιώτου

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2003;6:113-128.