Αξιολόγηση της ορθοδοντικής εφαρμογής δύο νέων συστημάτων αποκατάστασης.

S. E. Bishara, M. M. Soliman, R. Ajlouni, C. Oonsombat, J. F. Laffoon, J. Warren
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2004;7:25-32.