Ανωμαλίες των άκρων και σύνδρομα του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος ΙΙ. Γονιδιακή ρύθμιση των μορφογενετικών και δυσμορφογενετικών μηχανισμών του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος.

Φ. Ν. Συνοδινός, Μ. Ι. Παπαγρηγοράκης
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2004;7:59-89.