Αντιδράσεις υπερευαισθησίας σε ορθοδοντικά υλικά.

Φίλιππος Ν. Συνοδινός, Ελένη Βούλγαρη, Μανώλης Ι. Παπαγρηγοράκης
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2005;8:105-126.