Ανταπόκριση των στοματοπροσωπικών μυών στην ορθοδοντική θεραπεία: Ανασκόπηση.

Ε. Κακλαμάνος, Σ. Δαβιδοπούλου, Α. Ε. Αθανασίου

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2002;5:83-109.