Αναφορά σειράς περιπτώσεων όπου χρησιμοποιήθηκαν διαφανείς νάρθηκες και αυτόδετα αγκύλια χαμηλής τριβής.

Ευφημία Κουμπιά, Βασίλης Καραγιάννης, Orhan C. Tuncay
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2008;11:85-90.