Ανασκόπηση ιδιοτήτων και κλινικών εφαρμογών ορθοδοντικών συρμάτων.

Ηλίας Μυστακίδης, Νικόλαος Γκαντίδης, Νικόλαος Τοπουζέλης
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2011;14:45-66.