Αναζήτηση διακριτών τύπων της ανωμαλίας της Τάξης ΙΙ, κατηγορίας 1 κατά Angle σε Ελληνόπαιδα ηλικίας 10-12 ετών.

Όλγα-Ελπίς Γ. Κολοκυθά, Νικόλαος Τοπουζέλης, Σωσσάνη Σιδηροπούλου-Χατζηγιάννη, Σμαράγδα Καββαδία-Τσαταλά
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2011;14:29-44.