Χαρακτηριστικά ασθενών με χειλεοϋπερωιοσχιστία μιας πανεπιστημιακής ορθοδοντικής κλινικής.

Παναγιώτης Σκουλαρίκης, Andrea Wichelhaus, Franz-Günter Sander
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2013;16:23-32.

Κατεβάστε εδώ την περίληψη.