Ανάγκη ορθοδοντικής θεραπείας και επιπολασμός ανωμαλιών σύγκλεισης σε εφήβους από τη Βραζιλία.

Alessandro Leite Cavalcanti, Dmitry José de Santana Sarmento, Jalber Almeida dos Santos, Cristiano Moura, Ana Flavia Granville-Garcia
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2008;11:91-9.