Αγκυλωμένα δόντιαΟρθοδοντική προσέγγιση.

Π. Πάνος
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2003;6:75-88.