Ένδειξη και συχνότητα λήψης ακτινογραφιών στην ορθοδοντική θεραπεία. Επίσημη θέση της Γερμανικής Εταιρείας Ορθοδοντικής

Ιούλιος 1997 Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1998;1:87-90.

Η ορθοδοντική διάγνωση καθώς και το σχέδιο και η παρακολούθηση της πορείας της θεραπείας απαιτούν την λήψη ορθοπαντομογραφημάτων (ή ακτινογραφικών απεικονίσεων των δοντιών τύπου Status) και πλαγίων κεφαλομετρικών ακτινογραφιών. Οι ακτινογραφίες αυτές μπορεί να συμπληρώνονται απο ενδοστοματικές ακτινογραφίες, ακτινογραφίες της άκρας χειρός, κατά μέτωπον ακτινογραφίες της κεφαλής και εξειδικευμένες ακτινογραφικές απεικονίσεις, όπως ακτινογραφικές των κροταφογναθικών διαρθρώσεων και αξονικές ή μαγνητικές τομογραφίες.