Ανωμαλίες των άκρων και σύνδρομα του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος. Ι.Μορφογένεση και δυσμορφογένεση των άκρων.

Ανωμαλίες των άκρων και σύνδρομα του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος. Ι.Μορφογένεση και δυσμορφογένεση των άκρων. Φ. Ν. Συνοδινός, Μ. Ι. Παπαγρηγοράκης Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2002;5:129-150. Έχει παρατηρηθεί ότι σε πολλά σύνδρομα η εμφάνιση ανωμαλιών από το...

Υπερελαστικότητα ορθοδοντικών συρμάτων νικελίου-τιτανίου: μεταλλουργική δομή και κλινική σημασία.

Υπερελαστικότητα ορθοδοντικών συρμάτων νικελίου-τιτανίου: μεταλλουργική δομή και κλινική σημασία. Χ. Γκιόκα, Θ. Ηλιάδης Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2002;5:111-127. Σκοπός του άρθρου είναι να παρουσιάσει μία ανασκόπηση των εφαρμογών των κραμάτων νικελίου-τιτανίου...

Οδοντοφατνιακά χαρακτηριστικά ατόμων με συγκλεισιακά προβλήματα Τάξης ΙΙ, κατηγορίας 1.

Οδοντοφατνιακά χαρακτηριστικά ατόμων με συγκλεισιακά προβλήματα Τάξης ΙΙ, κατηγορίας 1. Σ. Παπαγεωργίου, Μ. Α. Παπαδόπουλος Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2002;5:69-82. ΣΚΟΠΟΣ: H διερεύνηση και η αξιολόγηση των πιθανών οδοντοφατνιακών χαρακτηριστικών των οδοντικών...