Κέντρα αντίστασης του συμπλέγματος και περιοχών της άνω γνάθου: Θεωρητικά πρότυπα και πρακτικές εφαρμογές στην Ορθοδοντική.

Κέντρα αντίστασης του συμπλέγματος και περιοχών της άνω γνάθου: Θεωρητικά πρότυπα και πρακτικές εφαρμογές στην Ορθοδοντική. M.A. Παπαδόπουλος, Π.K. Χρίστου Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2000;3:35-51. Το κέντρο αντίστασης της άνω γνάθου και των επιμέρους στοιχείων...

Επιδράσεις των θεραπευτικών μεταβολών της κλίσης των κάτω τομέων επί της σταθερότητας των μεταθεραπευτικών αποτελεσμάτων σε συγκλεισιακά προβλήματα Τάξης ΙΙ, 1ης κατηγορίας.

Επιδράσεις των θεραπευτικών μεταβολών της κλίσης των κάτω τομέων επί της σταθερότητας των μεταθεραπευτικών αποτελεσμάτων σε συγκλεισιακά προβλήματα Τάξης ΙΙ, 1ης κατηγορίας. S.E. Bishara, J.R. Jacobsen Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2000;3:21-33. Σκοπός της παρούσας...

Τριβή: Μύθος ή Πραγματικότητα; Κριτική εξέταση των ερευνητικών πρωτοκόλλων που αφορούν την τριβή αγκυλίου – σύρματος και η κλινική τους σημασία.

Τριβή: Μύθος ή Πραγματικότητα; Κριτική εξέταση των ερευνητικών πρωτοκόλλων που αφορούν την τριβή αγκυλίου – σύρματος και η κλινική τους σημασία. Θ. Ηλιάδης, W.A.Brantley Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1999;2:17-30. Σκοπός αυτού του άρθρου ήταν να επιχειρήσει...