Η διατατική οστεογένεση στο κρανιοπροσωπικό σύμπλεγμα. Ι. Κάτω γνάθος, ημιπροσωπική μικροσωμία.

Η διατατική οστεογένεση στο κρανιοπροσωπικό σύμπλεγμα. Ι. Κάτω γνάθος, ημιπροσωπική μικροσωμία. Π. A. Κύζας, Μ. Ανδρειωτέλλη, Λ.-Β. Βασιλείου, Ι. Φακίτσας, Μ. Ι. Παπαγρηγοράκης Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Σύνδρομο Klippel-Feil: Αναφορά περίπτωσης με προσβολή του στοματογναθοπροσωπικού συμπλέγματος.

Σύνδρομο Klippel-Feil: Αναφορά περίπτωσης με προσβολή του στοματογναθοπροσωπικού συμπλέγματος. Μ. Ι. Παπαγρηγοράκης, Ι. Γ. Γκισάκης, Φ. Συνοδινός, Ι. Φακίτσας Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Αποκατάσταση ασθενών με συγκλεισιακή ανωμαλία Τάξης ΙΙ με συνδυασμό ορθοδοντικής θεραπείας και γενειοπλαστικής: Αναφορά δύο περιπτώσεων.

Αποκατάσταση ασθενών με συγκλεισιακή ανωμαλία Τάξης ΙΙ με συνδυασμό ορθοδοντικής θεραπείας και γενειοπλαστικής: Αναφορά δύο περιπτώσεων. Κ. Λαζαρίδης, Ι. Τηλαβερίδης, Λ. Ζουλούμης, Α. Νταβέλης, Ν. Λαζαρίδης Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...