Ανωμαλίες των άκρων και σύνδρομα του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος ΙΙ. Γονιδιακή ρύθμιση των μορφογενετικών και δυσμορφογενετικών μηχανισμών του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος.

Ανωμαλίες των άκρων και σύνδρομα του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος ΙΙ. Γονιδιακή ρύθμιση των μορφογενετικών και δυσμορφογενετικών μηχανισμών του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος. Φ. Ν. Συνοδινός, Μ. Ι. Παπαγρηγοράκης Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Η επίδραση έξι μεταβλητών και οι μεταξύ τους σχέσεις στη διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας.

Η επίδραση έξι μεταβλητών και οι μεταξύ τους σχέσεις στη διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας. N. B. Xαραλαμπάκης, K. Tσιλιαγκού Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Περιοδοντικά προβλήματα που σχετίζονται με την χειρουργική και ορθοδοντική αντιμετώπιση εγκλείστων κυνοδόντων.

Περιοδοντικά προβλήματα που σχετίζονται με την χειρουργική και ορθοδοντική αντιμετώπιση εγκλείστων κυνοδόντων. A. B. Mέλκος, M. A. Παπαδόπουλος Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...