Η διατατική οστεογένεση στο κρανιοπροσωπικό σύμπλεγμα. Ι. Κάτω γνάθος, ημιπροσωπική μικροσωμία.

Η διατατική οστεογένεση στο κρανιοπροσωπικό σύμπλεγμα. Ι. Κάτω γνάθος, ημιπροσωπική μικροσωμία. Π. A. Κύζας, Μ. Ανδρειωτέλλη, Λ.-Β. Βασιλείου, Ι. Φακίτσας, Μ. Ι. Παπαγρηγοράκης Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Σύνδρομο Klippel-Feil: Αναφορά περίπτωσης με προσβολή του στοματογναθοπροσωπικού συμπλέγματος.

Σύνδρομο Klippel-Feil: Αναφορά περίπτωσης με προσβολή του στοματογναθοπροσωπικού συμπλέγματος. Μ. Ι. Παπαγρηγοράκης, Ι. Γ. Γκισάκης, Φ. Συνοδινός, Ι. Φακίτσας Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Αποκατάσταση ασθενών με συγκλεισιακή ανωμαλία Τάξης ΙΙ με συνδυασμό ορθοδοντικής θεραπείας και γενειοπλαστικής: Αναφορά δύο περιπτώσεων.

Αποκατάσταση ασθενών με συγκλεισιακή ανωμαλία Τάξης ΙΙ με συνδυασμό ορθοδοντικής θεραπείας και γενειοπλαστικής: Αναφορά δύο περιπτώσεων. Κ. Λαζαρίδης, Ι. Τηλαβερίδης, Λ. Ζουλούμης, Α. Νταβέλης, Ν. Λαζαρίδης Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Ανωμαλίες των άκρων και σύνδρομα του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος ΙΙ. Γονιδιακή ρύθμιση των μορφογενετικών και δυσμορφογενετικών μηχανισμών του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος.

Ανωμαλίες των άκρων και σύνδρομα του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος ΙΙ. Γονιδιακή ρύθμιση των μορφογενετικών και δυσμορφογενετικών μηχανισμών του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος. Φ. Ν. Συνοδινός, Μ. Ι. Παπαγρηγοράκης Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Η επίδραση έξι μεταβλητών και οι μεταξύ τους σχέσεις στη διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας.

Η επίδραση έξι μεταβλητών και οι μεταξύ τους σχέσεις στη διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας. N. B. Xαραλαμπάκης, K. Tσιλιαγκού Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Περιοδοντικά προβλήματα που σχετίζονται με την χειρουργική και ορθοδοντική αντιμετώπιση εγκλείστων κυνοδόντων.

Περιοδοντικά προβλήματα που σχετίζονται με την χειρουργική και ορθοδοντική αντιμετώπιση εγκλείστων κυνοδόντων. A. B. Mέλκος, M. A. Παπαδόπουλος Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...